Bài tập 13 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(1;3), B(5;1).

Quảng cáo

Đề bài

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(1;3), B(5;1).

- Vẽ đoạn thẳng AB.

 

- Vẽ đoạn thẳng A’B’ đối xứng với đoạn thẳng AB qua gốc tọa độ.

- Xác định tọa độ điểm A’ và B’.

Lời giải chi tiết

 

Xác định \(A'\left( { - 1; - 3} \right);\,\,B'\left( { - 5; - 1} \right)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close