Bài tập 14 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Ở hình 64, cho biết MD // AC, ME // AB, I là trung điểm của AM. CHứng minh rằng điểm D đối xứng với điểm qua I.

Quảng cáo

Đề bài

Ở hình 64, cho biết MD // AC, ME // AB, I là trung điểm của AM. CHứng minh rằng điểm D đối xứng với điểm qua I.

Lời giải chi tiết

Tứ giác ADME có AD //ME (AB // ME, \(D \in AB\))

Và MD // AE \(\left( {MD//AC,\,\,E \in AC} \right)\)

\( \Rightarrow \) Tứ giác ADME là hình bình hành

\( \Rightarrow AM\) và DE cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

Mà I là trung điểm của AM (gt) nên I là trung điểm của DE.

Do đó điểm D đối xứng với điểm E qua điểm I.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài