Bài tập 15 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình 65. Tìm x.

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình 65. Tìm x.

Lời giải chi tiết

\(\Delta ABC\) vuông tại A có: \(B{C^2} = A{B^2} + A{C^2}\)  (định lí Pytago)

\( \Rightarrow B{C^2} = {6^2} + {8^2} \Rightarrow B{C^2} = 100 \Rightarrow BC = 10\,\,\left( {cm} \right)\)

Mà \(AM = {1 \over 2}BC\) (đường trung tuyến ứng với cạnh huyền)

Nên \(AM = {1 \over 2}.10 = 5\,\,\left( {cm} \right)\).

Vậy \(x = 5cm\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài