Bài tập 20 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho đoạn thẳng MQ. Kẻ tia Mx bất kì. Trên tia Mx lấy các điểm E, F, G sao cho ME = EF = FG. Kẻ đoạn thẳng GQ. Qua E, F, kẻ các đường thẳng song song với GQ (h.67). Chứng minh rằng đoạn thẳng MQ bị chia thành ba phần bằng nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Cho đoạn thẳng MQ. Kẻ tia Mx bất kì. Trên tia Mx lấy các điểm E, F, G sao cho ME = EF = FG. Kẻ đoạn thẳng GQ. Qua E, F, kẻ các đường thẳng song song với GQ (h.67). Chứng minh rằng đoạn thẳng MQ bị chia thành ba phần bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Ta có EN // FP // GQ (gt), mà \(ME = EF = FG\,\,\,\left( {gt} \right)\)

Do đó EN, FP, GQ là các đường thẳng song song cách đều \( \Rightarrow MN = NP = PQ\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài