Bài tập 11 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Theo em, khẳng định sau là đúng hay sai ? Hãy giải thích.

Quảng cáo

Đề bài

Theo em, khẳng định sau là đúng hay sai ? Hãy giải thích.

\(\eqalign{  & a)\,\,\left( { - 3} \right).7 < \left( { - 2} \right).7  \cr  & b)\,\,4.\left( { - 5} \right) < 6.\left( { - 5} \right)  \cr  & c)\,\,\left( { - 101} \right).\left( { - 102} \right) \le \left( { - 102} \right).\left( { - 100} \right) \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) Ta có -3 < -2 và \(7 > 0 \Rightarrow ( - 3).7 < ( - 2).7 \)

\(\Rightarrow ( - 3).7 < ( - 2).7\) là khẳng định đúng

b) Ta có 4 < 6 và \( - 5 < 0 \Rightarrow 4.( - 5) > 6.( - 5)\)

\(\Rightarrow 4.( - 5) > 6.( - 5)\)

Nên \(4( - 5) < 6( - 5)\) là khẳng định sai

c) \((-101)< (-100)\) và \((-102)<0\) nên \((-101).(-102)> (-102).(-100)\). Vậy khẳng định sai

(Loigiaihay.com

Quảng cáo
close