Bài tập 10 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích của hình vuông có độ dài đường chéo là 40 cm.

Quảng cáo

Đề bài

Tính diện tích của hình vuông có độ dài đường chéo là 40 cm.

Lời giải chi tiết

 

Hình vuông ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau

\( \Rightarrow {S_{ABCD}} = {1 \over 2}AC.BD = {1 \over 2}.40.40\)\(\, = 800\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close