Bài tập 14 trang 174 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập So sánh diện tích tứ giác ABCD và diện tích tam giác ADE, cho biết BE // AC (h.3).

Quảng cáo

Đề bài

So sánh diện tích tứ giác ABCD và diện tích tam giác ADE, cho biết BE // AC (h.3).

Lời giải chi tiết

Ta có BE // AC (gt) \( \Rightarrow \) Khoảng cách từ B và E đến AC bằng nhau

\( \Rightarrow {S_{ABC}} = {S_{EAC}}\)

\(\Rightarrow {S_{ABC}} + {S_{ACD}} = {S_{EAC}} + {S_{ACD}} \)

\(\Rightarrow {S_{ABCD}} = {S_{ADE}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close