Bài tập 1 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Hãy đo chiều dài và chiều rộng cái bàn học của em và tính tỉ số giữa hai kích thước này.

Quảng cáo

Đề bài

a) Hãy đo chiều dài và chiều rộng cái bàn học của em và tính tỉ số giữa hai kích thước này.

b) Khoảng cách từ TP. Hồ Chí Minh đi Mỹ Tho là 70 km, khoảng cách từ TP. Hồ Chí Minh đi Cà Mau là 350 km. Tính tỉ số giữa hai khoảng cách này.

c) Cho biết \({{AB} \over {CD}} = {3 \over 5}\) và AB = 6 cm. Hãy tính CD.

Lời giải chi tiết

a) Chiều dài, chiều rộng của cái bàn học của em lần lượt là 120cm, 50cm

Tỉ số giữa hai kích thước này là: \({{120} \over {50}} = {{12} \over 5}\)

b) Tỉ số giữa khoảng cách từ TP Hồ Chí Minh đi Mỹ Tho và khoảng cách từ Tp Hồ Chí Minh đi Cà Mau là: \({{70} \over {350}} = {1 \over 5}\)

c) Ta có \({{AB} \over {CD}} = {3 \over 5}\) và AB = 6 nên \({6 \over {CD}} = {3 \over 5} \Rightarrow CD = {{6.5} \over 3} = 10(cm)\)

Vậy độ dài của đoạn thẳng CD là 10 cm

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài