Bài tập 5 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Quan sát các hình vẽ dưới đây, chỉ ra các cặp đường thẳng song song và chứng minh điều ấy:

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát các hình vẽ dưới đây, chỉ ra các cặp đường thẳng song song và chứng minh điều ấy:

Lời giải chi tiết

* I, J lần lượt là trung điểm của  NM và MP (gt)

=> IJ là đường trung bình của ∆MNP => \(IJ // NP\)

J, K lần lượt là trung điểm của MP và NP (gt)

=> JK là đường trung bình của ∆MNP => \(JK // MN\)

I, K lần lượt là trung điểm của NM và NP (gt)

=> IK là đường trung bình của ∆MNP => \(IK // MP\)

* • Xét ∆ABC có \({{AM} \over {MB}} = {{AN} \over {NC}}\) (vì \({2 \over 5} = {3 \over {7,5}}) \Rightarrow MN//BC\)

• Xét ∆ABC có \({{CN} \over {NA}} = {{CP} \over {BP}}\) (vì \({{7,5} \over 3} = {{10} \over 4}) \Rightarrow NP//AB\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài