Bài tập 9 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có AD là phân giac (D thuộc BC). Biết AB = 4, AC = 8, BC = 6. Tính DB và DC.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác ABC có AD là phân giac (D thuộc BC). Biết AB = 4, AC = 8, BC = 6. Tính DB và DC.

Lời giải chi tiết

 

Xét ∆ABC có AD là đường phân giác nên \({{DB} \over {DC}} = {{AB} \over {AC}}\)

\( \Rightarrow {{DB} \over {AB}} = {{DC} \over {AC}}\)

Do đó \({{DB} \over {AB}} = {{DC} \over {AC}} = {{DB + DC} \over {AB + AC}} = {{BC} \over {AB + AC}}\)

Nên \({{DB} \over 4} = {{DC} \over 8} = {6 \over {4 + 8}} = {6 \over {12}} = {1 \over 2}\)

Vậy \(DB = {1 \over 2}.4 = 2,DC = {1 \over 2}.8 = 4\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải