Bài tập 3 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho hình vẽ sau, chứng minh MN // BC

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình vẽ sau, chứng minh MN // BC

Lời giải chi tiết

Xét ∆ABC có \(\dfrac{{AM}}{{MB}} = \dfrac{{AN}}{{NC}}\) vì \(\dfrac{{3,6}}{{2,4}} = \dfrac{{4,5}}{3} = \dfrac{3}{2}\)

\(\Rightarrow\) MN // BC (định lí Thales đảo)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài