Bài tập 1 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập x = 2 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây:

Quảng cáo

Đề bài

\(x = 2\) là nghiệm của bất phương trình nào sau đây:

a) \(3x + 1 < 4\)

b) \(2x - 4 > 1\)

c) \(4x -1 > 3\)

Lời giải chi tiết

a) Thay \(x = 2\) vào bất phương trình \(3x + 1 < 4,\) ta được \(3.2 + 1 < 4\) là khẳng định sai

Vậy \(x = 2\) không phải là nghiệm của bất phương trình \(3x + 1 < 4\)

b) Thay \(x = 2\) vào bất phương trình \(2x - 4 > 1,\) ta được \(2.2 - 4 > 1\) là khẳng định sai

Vậy \(x = 2\) không phải là nghiệm của bất phương trình \(2x - 4 > 1\)

c) Thay \(x = 2\) vào bất phương trình \(4x - 1 > 3,\) ta được \(4.2 - 1 > 3\) là khẳng định đúng

Vậy \(x = 2\) là nghiệm của bất phương trình \(4x - 1 > 3\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài