Bài tập 5 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau:

Một thang máy có tải trọng là 1000 kg. Hiện số người đã vào thang máy có tổng khổi lượng là 950 kg. Hỏi khối lượng tối đa cho phép người tiếp theo vào được thang máy ?

Lời giải chi tiết

Gọi khối lượng của người tiếp theo vào được thang máy là x (kg) (ĐK: \(x > 0\))

Ta có:

\(\eqalign{  & 950 + x \le 1000  \cr  &  \Leftrightarrow x \le 1000 - 950 \cr&\Leftrightarrow x \le 50 \cr} \)

Vậy khối lượng tối đa cho phép của người tiếp theo vào được thang máy là 50kg

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài