Bài tập 4 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau:

Bạn An đã có số tiền tiết kiệm là 500000 đồng. An muốn mua một máy tính bảng để làm dụng cụ học tập với giá 1500000 đồng. Hỏi An cần phải tiết kiệm thêm ít nhất bao nhiêu tiền để mua được chiếc máy tính bảng ấy ?

Lời giải chi tiết

Gọi số tiền An cần phải tiết kiệm thêm là x (đồng) (ĐK: \(x > 0\))

Theo đầu bài, ta có:

\(\eqalign{  & 500000 + x \ge 1500000  \cr  &  \Leftrightarrow x \ge 1500000 - 500000 \cr&\Leftrightarrow x \ge 1000000 \cr} \)

Vậy An cần phải tiết kiệm thêm ít nhất 1000000 đồng để mua được chiếc máy tính bảng ấy.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài