Bài tập 3 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy nêu một bất phương trình có tập nghiệm được biểu diễn trên trục số như các hình sau đây:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu một bất phương trình có tập nghiệm được biểu diễn trên trục số như các hình sau đây:

Lời giải chi tiết

a) Hình a biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình \(x > -4\)

b) Hình b biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình \(x ≤ -2\)

c) Hình c biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình \(x ≥ 1\)

d) Hình d biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình \(x < 6\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài