Bài tập 2 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Biểu diễn trên trục số tập nghiệm của các bất phương trình sau:

Quảng cáo

Đề bài

Biểu diễn trên trục số tập nghiệm của các bất phương trình sau:

a) \(x : -2\)

b) \(x < 5\)

c) \(x \ge 1\)

d) \(x \le  - 3\)

Lời giải chi tiết

a) Bất phương trình \(x > -2\) được biểu diễn trên trục số như sau:

 

b) Bất phương trình \(x < 5\) được biểu diễn trên trục số như sau:

 

c) Bất phương trình \(x ≥ 1\) được biểu diễn trên trục số như sau:

 

d) Bất phương trình \(x ≤ -3\) được biểu diễn trên trục số như sau:

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài