Bài tập 1 trang 130 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A có AM là trung tuyến. Đường cao BE cắt AM tại H. Chứng minh CH vuông góc với AB.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác ABC cân tại A có AM là trung tuyến. Đường cao BE cắt AM tại H. Chứng minh CH vuông góc với AB.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

3 đường cao trong 1 tam giác đồng quy.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

 

∆ABC cân tại A có AM là đường trung tuyến (gt)

=> AM cũng là đường cao của ∆ABC

Mà BE là đường cao của ∆ABC (gt)

Và BE cắt AM tại H (gt)

Nên H là trực tâm của ∆ABC

=> CH là đường cao của ∆ABC

\( \Rightarrow CH \bot AB.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close