Bài tập 1 trang 118 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai ? Giải thích tại sao ?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai ? Giải thích tại sao ?

a) Hai góc có số đo bằng nhau thì đối đỉnh.

b) Hai góc đối đỉnh thì có số đo bằng nhau.

Lời giải chi tiết

a)Sai

b) Đúng

Hai góc bằng nhau mà mỗi cạnh của góc này không là tia đối của một cạnh góc kia thì không phải là hai góc đối đỉnh.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải