Bài 9 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Có một số đường được đựng trong các bao thuộc ba loại : loại 16kg, loại 17kg, loại 21kg. Có thể lấy ra 100kg đường mà không phải mở bất kì một bao nào không ? Có bao nhiêu cách như vậy ?

Quảng cáo

Đề bài

Có một số đường được đựng trong các bao thuộc ba loại : loại 16kg, loại 17kg, loại 21kg. Có thể lấy ra 100kg đường mà không phải mở bất kì một bao nào không ? Có bao nhiêu cách như vậy ?

Lời giải chi tiết

Có 2 cách:

Cách 1: Lấy 2 bao loại 16kg và 4 bao loại 17kg

Ta có \(16.2 + 17.4 = 32 + 68 = 100\)

Cách 2: Lấy 1 bao loại 16kg và 4 bao loại 21kg

Ta có \(16.1 + 21.4 = 16 + 84 = 100\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close