Bài 4 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Dùng máy tính bỏ túi để tính :

Quảng cáo

Đề bài

Dùng máy tính bỏ túi để tính :

\(\eqalign{  & a)\;\left( {374 + 256} \right).6  \cr  & b)\;34.29 + 24.25  \cr  & c)\;49.62 - 32.51  \cr  & d)\;150:\left[ {25.\left( {18 - {4^2}} \right)} \right]. \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\;\left( {374 + 256} \right).6 = 638.6 = 3834  \cr  & b)\;34.29 + 24.25 = 986 + 600 = 1586  \cr  & c)\;49.62 - 32.51 = 3038 - 1632 = 1406  \cr  & d)\;150:\left[ {25.\left( {18 - {4^2}} \right)} \right] = 150:(25.2) = 150:50 = 3 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close