Bài 6 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong hai bài toán sau đây, bài nào có lời giải là phép tính : 265 – (45 : 5) ?

Quảng cáo

Đề bài

Trong hai bài toán sau đây, bài nào có lời giải là phép tính : 265 – (45 : 5) ?

a) Cửa hàng bán trái cây của mẹ em vừa mới nhập về 265kg táo được đựng trong sáu thùng. Năm thùng đầu tiên mỗi thùng đều chứa 45kg. Hỏi thùng còn lại đựng bao nhiêu ki-lô-gam táo ?

b) An, Hoài, Hải góp chung nhau một số vở để ủng hộ cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hòa góp 45 quyển vở, gấp 5 lần số vở của Hải đã góp. Hai bạn An và Hải góp được 26 quyển vở. Hỏi số vở của An đã góp ?

Lời giải chi tiết

a) Số táo thùng còn lại đựng là: \(265 - (45.5) = 40\) (kg táo)

b) Số quyển vở An đã góp là: \(265 - (45 : 5) = 256\) (quyển vở)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close