Bài 8 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Minh tập luyện để chuẩn bị dự thi hội khỏe Phù Đổng. Minh chạy đều một vòng sân trường hết 150 giây. Hỏi :

Quảng cáo

Đề bài

Minh tập luyện để chuẩn bị dự thi hội khỏe Phù Đổng. Minh chạy đều một vòng sân trường hết 150 giây. Hỏi :

a) Bạn ấy phải mất bao nhiêu thời gian để chạy 8 vòng sân ?

b) Hỏi nếu chạy trong 15 phút thì được mấy vòng ?

Lời giải chi tiết

a) Thời gian Minh chạy hết 8 vòng sân là: 150.8 = 1200 (giây)

Đổi 1200 giây = 20 phút

b) Đổi: 15 phút = 900 giây

Trong 15 phút Minh chạy được số vòng quanh sân trường là: 900 : 150 = 6 (vòng)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close