Bài 5 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy đặt các dấu của phép tính

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đặt các dấu của phép tính \(\left( { + , - , \times ,:} \right)\) vào các ô vuông và thêm dấu ngoặc tròn (   ) để có được bài toán đúng ( nếu tất cả các cách giải có thể được).

a) 4…4…4…4 = 2

b) 5…5…5…5 = 3

Lời giải chi tiết

a) Cách 1: 4 : 4 + 4 : 4 = 2

    Cách 2: 4 – (4 + 4) : 4 = 2

    Cách 3: 4 × 4 : (4 + 4) = 2

Các bạn xem xét sau đây có phải là cách giải 4 không?

4 : (4 + 4) × 4 = 2

b) Cách 1: (5 + 5 + 5) : 5 = 3

    Cách 2: 5 – (5 + 5) : 5 = 3

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close