Bài 7 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Em hãy nghĩ ra một đề bài toán có lời giải là các phép tính :

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nghĩ ra một đề bài toán có lời giải là các phép tính :

a) \((245 - 35) : 7\)

b) \(48 - 432 : 36.\)

Lời giải chi tiết

a) Một xí nghiệp tháng thứ nhất sản xuất được 245 sản phẩm. Tháng thứ hai sản xuất ít hơn tháng thứ nhất 35 sản phẩm. Số sản phẩm tháng thứ hai được đem đóng vào 7 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu sản phẩm?

b) Một trại chăn nuôi gà có 432 gà con, số gà con gấp 36 lần số gà trống. Tổng số gà trống và gà mái trại đó có là 48 con. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu con gà mái?

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close