Bài 82 trang 51 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài tập Bài 83 trang 51 SBT Hình học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Tìm giá trị của mỗi biểu thức sau:

\(A = 2\sin {30^0} - 3\cos {45^0} + 4\cos {60^0}\)\( - 5\sin {120^0} + 6\cos {150^0}.\)

\(B = 3{\sin ^2}{45^0} - 2{\cos ^2}{45^0} - 4{\sin ^2}{50^0}\)\( - 4{\cos ^2}{50^0} + 5\tan {55^0}{\mathop{\rm c}\nolimits} {\rm{ot5}}{{\rm{5}}^0}.\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}A = 1 - \dfrac{{3\sqrt 2 }}{2} + 2 - \dfrac{{5\sqrt 3 }}{2} - \dfrac{{6\sqrt 3 }}{2}\\ = 3 - \dfrac{{11\sqrt 3  + 3\sqrt 2 }}{2}.\\B = \dfrac{3}{2} - 1 - 4 + 5 = \dfrac{3}{2}.\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close