Bài 8 trang 102 SGK Hóa học 11

Khi cho 5,30 gam hỗn hợp gồm etanol

Quảng cáo

Đề bài

Khi cho 5,30 gam hỗn hợp gồm etanol C2H5OH và propan-1-ol CH3CH2CH2OH tác dụng với natri (dư) thu được 1,12 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) 

2C2H5OH + 2Na → 2C2H3ONa + H2

2CH3 -CH2 -СН2 - ОН + 2Na → 2CH3 -CH2 -СН2 -ONa + H2

b) Gọi x, y lần lượt là số mol của  C2H5OH và CH3 -CH2 -СН2 - ОН

giải hệ 2 ẩn 2 phương trình

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\({n_{{H_2}}} = \dfrac{{1,12}}{{22,4}} = 0,05\,(mol)\)

a) 

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

x                                        → 0,5x  (mol)

2CH3 -CH2 -СН2 - ОН + 2Na → 2CH3 -CH2 -СН2 -ONa + H2

y                                                                           → 0,5y  (mol)

b) Gọi x, y lần lượt là số mol của  C2H5OH và CH3 -CH2 -СН2 - ОН

\(\begin{gathered}
\left\{ \begin{gathered}
\sum {{n_{{H_2}}} = 0,5x + 0,5y = 0,05} \hfill \\
\sum {{m_{hh}} = 46x + 60y = 5,3} \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = 0,05 \hfill \\
y = 0,05 \hfill \\
\end{gathered} \right. \hfill \\
= > \% {C_2}{H_5}OH = \frac{{0,05.46}}{{5,3}}.100\% = 43,4\% \hfill \\
\% {C_3}{H_7}OH = 100\% - 43,4\% = 56,6\% \hfill \\
\end{gathered} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close