Bài 5 trang 101 SGK Hóa học 11

Những chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau ?

Quảng cáo

Đề bài

Những chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghi nhớ: Đồng đẳng là các chất có phân tử khối hơn kém nhau 1 hay nhiều nhóm CH2

Đồng phân là các chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo.

Lời giải chi tiết

 Các chất đồng đẳng của nhau là:

+ a; d; e (là các anken)

+ a; d;g

+ b;d;e

+ b; d; g

+ c; h và h; i (là các ankan)

- Các chât đồng phân của nhau là:

+ a; b vì đều có CTPT C4H8

+ e; g vì đều có CTPT C5H10

+ c ; i vì đều có CTPT C5H12

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close