Bài 7 trang 99 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 7 trang 99 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Trò chơi ô chữ (hình 2.18)

1 . Màu của loại gang để đúc bệ máy, ống dẫn nước.

2. Tên một loại phương tiện giao thông chế tạo từ thép.

3. Tên chất rắn thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim loại khác nhau hoặc của kim loại và phi kim.

4. ......là hợp kim của sắt với cacbon trong đó hàm lượng C chiếm dưới 2%.

5. Tên thông thường của một dung dịch quen thuộc có thể hấp thụ 1 số khí lò cao.

6. Yếu tố quan trọng để phân biệt gang và thép là ...... cacbon.

7. Một dung dịch có vị ngọt giúp phục hồi sức khỏe.

8. Tên một chất phụ gia trong sản xuất gang.

9. ......là hợp kim của sắt với cacbon trong đó hàm lượng C chiếm từ 2-5%.

Lời giải chi tiết

Ô chữ là: Môi trường

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close