Bài 2 trang 98 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 2 trang 98 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Trong sản xuất gang, người ta dùng một loại than vừa có vai trò là nhiêu liệu cung cấp nhiệt cho lò cao, vừa tạo ra chất khử CO, vừa tạo thành phần tử 2-5% C trong gang. Loại than đó là

A. than non.                B.than đá.   

C. than gỗ.                  D. than cốc.

Lời giải chi tiết

Loại than dùng để luyện gang là than cốc

Đáp án D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close