Bài 6 trang 99 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 6 trang 99 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 80% \(Fe_3O_4\) để sản xuất được 100 tấn gang chứa 96% sắt? Giả sử hiệu suất của quá trình sản xuất đạt 98%.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& \% Fe = {{{m_{Fe}}} \over {{m_{gang}}}}.100 \cr
& \Rightarrow {m_{Fe}} = {{\% Fe} \over {100}}.{m_{gang}} = {{96} \over {100}}.100 = 96\,\,(\text{tấn} ) \cr
& \Rightarrow {n_{Fe}} = {{96} \over {56}}\,\,\text{tấn} \,mol \cr} \)

Sơ đồ phản ứng

\(F{e_3}{O_4}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,Fe\) 

Bảo toàn Fe ta có:

\(\eqalign{
& 3.{n_{F{e_3}{O_4}\,(pứ)}} = {n_{Fe}} \cr
& \Rightarrow 3.{n_{F{e_3}{O_4}\,(pứ)}} = {{96} \over {56}} \cr
& \Rightarrow {n_{F{e_3}{O_4}\,(pứ)}} = {{32} \over {56}}\,\,\,\text{tấn} \,mol \cr
& H = {{{n_{F{e_3}{O_4}\,(pứ)}}} \over {{n_{F{e_3}{O_4}\,(\text{quặng})}}}}.100 \cr
& \Rightarrow {n_{F{e_3}{O_4}\,(\text{quặng})}} = {{100} \over H}.{n_{F{e_3}{O_4}\,(pứ)}} = {{100} \over {98}}.{{32} \over {56}}\,\text{tấn} \,mol \cr
& \% {m_{F{e_3}{O_4}}} = {{{m_{{F{e_3}{O_4}\,(\text{quặng})}}}} \over {{m_{\text{quặng}}}}}.100 \cr
& \Rightarrow {m_{\text{quặng}}} = {{100} \over {\% {m_{F{e_3}{O_4}}}}}.{m_{{F{e_3}{O_4}\,(\text{quặng})}}} = {{100} \over {80}}.\left[ {232.{{100} \over {98}}.{{32} \over {56}}} \right] \approx 169\,\text{tấn} \cr} \)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close