Bài 4 trang 98 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 4 trang 98 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Để xác định hàm lượng sắt có trong một mẫu thép, người ta ngâm 1,14 gam thép trong dung dịch axit HCl dư đến phản ứng hoàn toàn, thu được 0,448 lít khí (đo ở đktc).

Tính hàm luợng % sắt có trong mẫu thép trên, giả sử trong mẫu thép chỉ có sắt tác dụng được với axit HCl.

Lời giải chi tiết

Khí thu được là khí \(H_2\)

\( \Rightarrow {n_{{H_2}}} = {{0,448} \over {22,4}} = 0,02\,mol\) 

Phương trình hóa học

\(\eqalign{
& Fe\,\,\, + \,3HCl\, \to \,FeC{l_2}\,+ \,{H_2} \uparrow \cr
& 0,02\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow 0,02\,\,\,mol \cr} \) 

Theo phương trình ta có: \(n_{Fe} = 0,02 \,mol\)

Hàm lượng % sắt có trong mẫu thép là:

\(\% {\kern 1pt} {m_{Fe}} = \dfrac{{{m_{Fe}}}}{{{m_\text{thép}}}}.100 = \dfrac{{56.0,02}}{{1,14}}.100 = 98,25\% {\text{ }}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close