Bài 5 trang 99 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 5 trang 99 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Những khí thải (CO2, SO2, …) trong quá trình sản xuất gang, thép có ảnh hưởng như thế nào

đến môi trường xung quanh? Dẫn ra một số phản ứng để giải thích. Thử nêu biện pháp chống ô nhiễm môi truờng ở khu dân cư gần cơ sở sản xuất gang, thép.

Lời giải chi tiết

\(CO_2\) gây hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên

\(SO_2\) gây hiện tượng mưa axit

\(\eqalign{
& S{O_2}\,\,\, + \,\,\,{H_2}O\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,\,{H_2}S{O_3} \cr
& 2S{O_2}\,\, + \,\,\,{O_2}\,\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,\,2S{O_3} \cr
& S{O_3}\,\, + \,\,\,{H_2}O\,\, \to \,\,{H_2}S{O_4} \cr} \) 

Mưa axit làm phá hủy nhiều công trình bằng đá vôi, sắt,….

\(\eqalign{
& CaC{O_3}\,\, + \,\,{H_2}S{O_4}\,\, \to \,\,CaS{O_4}\,\, + \,\,C{O_2}\, + \,{H_2}O \cr
& Fe\,\, + \,\,{H_2}S{O_4}\,\, \to \,FeS{O_4}\,\, + \,\,\,{H_2} \cr
& CaC{O_3}\,\, + \,\,{H_2}S{O_3}\,\, \to \,\,CaS{O_3}\,\, + \,\,C{O_2}\, + \,{H_2}O \cr
& Fe\,\, + \,\,{H_2}S{O_3}\,\, \to \,FeS{O_3}\,\, + \,\,\,{H_2} \cr} \)   

Hít thở phải không khí có khí \(SO_2\) sẽ gây viêm đường hô hấp

Biện pháp chống ô nhiễm môi trường ở khu dân cư gần cơ sở sản xuất gang, thép:

+ Trồng nhiều cây xanh để tạo môi trường xanh và thấp thụ một phần khí \(CO_2\)

+ Sử dụng các thiết bị thu hồi và tận dụng khí thải

+ Phải tập trung nước thải của nhà máy vào khu riêng để xử lí

+ Phân loại rác thải và đem đi xử lý ở những khu vực xa dân cư….

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close