Bài 7 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Đốt cháy chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có

Quảng cáo

Đề bài

Đốt cháy chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có \(C{O_2},{H_2}O,{N_2}\). Hỏi X có thể là những chất nào trong các chất sau: tinh bột, benzen, chất béo, protein.

Lời giải chi tiết

Đốt cháy X thu được CO2, H2O, N2 \(\Rightarrow \) X chứa C, H, N và có thể có O

\(\Rightarrow\) X có thể là protein.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
Gửi bài