Bài 4 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Chọn câu đúng trong các câu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Chọn câu đúng trong các câu sau:

a. Metan, etilen, axetilen đều làm mất màu dung dịch brom.

b. Etilen, axetilen, benzen đều làm mất màu dung dịch brom.

c. Metan, axetilen, benzen đều không làm mất màu dung dịch brom.

d. Etilen, axetilen, benzen đều không làm mất màu dung dịch om.

e. Etilen, axetilen đều làm mất màu dung dịch brom.

Lời giải chi tiết

Metan (CH4), benzen (C6H6) đều khhoong làm mất màu dung dịch brom.

Etilen (CH2=CH2), axetilen \((CH \equiv CH)\)  đều có liên kết kém bền, do đó đều làm mất màu dung dịch brom.

Chú ý: Benzen chỉ làm mất màu dung dịch brom khan khi có bột sắt và đun nóng.

Câu đúng là e.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài