Bài 6 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Đốt cháy 4,5 gam chất hữu cơ thu được 6,6 gam khí

Quảng cáo

Đề bài

Đốt cháy 4,5 gam chất hữu cơ thu được 6,6 gam khí \(C{O_2}\) và 2,7 gam \({H_2}O\). Biết khối lượng mol của chất hữu cơ là 60 gam. Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ.

Lời giải chi tiết

Đốt cháy hợp chất hữu cơ thu được CO2, H2O \(\Rightarrow\) Hợp chất hữu cơ chứa C, H và có thể có O.

Đặt công thức của hợp chất hữu cơ là CxHyOz

Số mol các chất là:

\(\begin{array}{l}{n_{{C_x}{H_y}{O_z}}} = \dfrac{{4,5}}{{60}} = 0,075mol\\{n_{C{O_2}}} = \dfrac{{6,6}}{{44}} = 0,15mol\\{n_{{H_2}O}} = \dfrac{{2,7}}{{17}} = 0,15mol\end{array}\)

Phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}{C_x}{H_y}{O_z} + (x + \dfrac{y}{4} - \dfrac{z}{2}){O_2} \to xC{O_2} + \dfrac{y}{2}{H_2}O({t^0})\\0,075 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,075x\,\,\,\,0,075x.\dfrac{y}{2}\,\,\,mol\\{n_{C{O_2}}} = 0,075x = 0,15 \Rightarrow x = 2\\{n_{{H_2}O}} = 0,075.\dfrac{y}{2} = 0,15 \Rightarrow y = 4\\12x + y + 16z = {M_{{C_x}{H_y}{O_z}}} \\\Rightarrow 12,2 + 4 + 16z = 60 \Rightarrow z = 2\end{array}\)

Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ là C2H4O2.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài