Bài 7 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Dựa vào sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố, hãy đoán nhận sự biến đổi về năng lượng ion hóa thứ nhất, độ âm điện, tính kim loại của các kim loại nhóm IA.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố, hãy đoán nhận sự biến đổi về năng lượng ion hóa thứ nhất, độ âm điện, tính kim loại của các kim loại nhóm IA.

Lời giải chi tiết

- Năng lượng ion hóa thứ nhất giảm

- Độ âm điện giảm

- Tính kim loại tăng.

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài