Bài 7 trang 49 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tử của nguyên tố nào có giá trị độ âm điện lớn nhất?

Quảng cáo

Đề bài

Nguyên tử của nguyên tố nào có giá trị độ âm điện lớn nhất?

Lời giải chi tiết

Nguyên tử của nguyên tố F có giá trị độ âm điện lớn nhất vì F có tính phi kim mạnh nhất. Người ta quy ước lấy độ âm điện của nó là 3,98 để xác định độ âm điện tương đối của các nguyên tố khác.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài