Bài 7 trang 17 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Lớp 6A có 45 học sinh. Nhà trường cho các học sinh đăng kí tự chọn môn Thể dục. Có 20 học sinh đăng kí học bóng đá, 15 học sinh đăng kí học bóng chuyền, còn 14 học sinh đăng kí các môn thể dục khác. Hỏi có bao nhiêu học sinh vừa đăng kí học bóng đá vừa đăng kí học bóng chuyền ?

Quảng cáo

Đề bài

Lớp 6A có 45 học sinh. Nhà trường cho các học sinh đăng kí tự chọn môn Thể dục. Có 20 học sinh đăng kí học bóng đá, 15 học sinh đăng kí học bóng chuyền, còn 14 học sinh đăng kí các môn thể dục khác. Hỏi có bao nhiêu học sinh vừa đăng kí học bóng đá vừa đăng kí học bóng chuyền ?

Hướng dẫn : Giải theo sơ đồ sau :

 

Lời giải chi tiết

Gọi số học sinh vừa đăng kí học bóng đá vừa đăng kí học bóng chuyền là x

Số học sinh đăng kí bóng đá hoặc bóng chuyền là: \(45 - 14 = 31\) (học sinh)

Số học sinh đăng kí học bóng đá là: \(20 - x\) (học sinh)

Theo đầu bài ta có: \(20 - x + 15 = 31\)

\(\Rightarrow  x = 35 - 31\Rightarrow x = 4\)

Vậy có 4 học sinh vừa đăng kí bóng đá vừa đăng kí bóng chuyền.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close