Bài 2 trang 17 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận cùng là

Quảng cáo

Đề bài

Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận cùng là \(0;2;4;6;8\). Số lẻ là số tự nhiên có chữ số tận cùng là \(1;3;5;7;9\). Hai số chẵn (hoặc lẻ) liên tiếp thì hơn kém nhau 2 đơn vị.

a) Viết tập hợp H các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 14.

b) Viết tập hợp M các số tự nhiên lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

c) Viết tập hợp D năm số tự nhiên chẵn liên tiếp trong đó số nhỏ nhất là 22.

d) Viết tập hợp P bốn số tự nhiên lẻ liên tiếp, trong đó số lớn nhất là 33.

Lời giải chi tiết

a) \(H = \{0; 2; 4; 6; 8; 10; 12\}\)

b) \(M = \{11; 13; 15; 17; 19\}\)

c) \(D = \{22; 24; 26; 28; 29\}\)

d) \(P = \{33; 31; 29; 27\}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close