Bài 3 trang 17 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Viết tập hợp D các số tự nhiên lớn hơn 0 và nhỏ hơn 10.

Quảng cáo

Đề bài

a) Viết tập hợp D các số tự nhiên lớn hơn 0 và nhỏ hơn 10.

b) Viết tập hợp E các số tự nhiên chẵn lớn hơn 2 và nhỏ hơn 8.

c) Viết tập hợp F các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 9.

d) Dùng kí hiệu \( \subset \) để thể hiện quan hệ của tập hợp E và F với tập hợp D.

Lời giải chi tiết

a) \(D = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}\)

b) \(E = \{4; 6\}\)

c) \(F = \{1; 3; 5; 7\}\)

d) \(E \,⸦\, D, F \,⸦\, D\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close