Bài 5 trang 17 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 12.

Quảng cáo

Đề bài

Cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 12.

        B là tập hợp các số tự nhiên chẵn.

        \({\mathbb{N}^*}\) là tập hợp các số tự nhiên khác 0.

Dùng kí hiệu \( \subset \) để thể hiện quan hệ giữa mỗi tập hợp trên với tập hợp \({\mathbb N}\) các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết

\(A = \{0; 1; 2;…; 11\}\), \(B = \{0; 2; 4; 6; …\}\)

\(\mathbb N ^* = \{1; 2; 3;…\}\), \(\mathbb N = \{0; 1; 2; 3;…\}\)

Do đó: \(A\, ⸦\,\mathbb N, B\, ⸦\,\mathbb N,\mathbb N^*\, ⸦\,\mathbb N\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close