Bài 6 trang 17 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Giải bài tập Hãy liệt kê các tập hợp con của các tập hợp sau :

Quảng cáo

Đề bài

Hãy liệt kê các tập hợp con của các tập hợp sau :

a) \(A = \left\{ {x,y} \right\}\)

b) \(B = \left\{ {a,b,c} \right\}\).

Lời giải chi tiết

a) Các tập hợp con của tập hợp A là: Ø; {x}; {y}; A

b) Các tập hợp con của tập hợp B là: Ø; {a}, {b}, {c}; {a; b}, {a; c}, {b, c}, B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close