Bài 7 trang 160 SGK Hóa học 11

Cho benzen tác dụng với lượng dư...

Quảng cáo

Đề bài

Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen. Tính khối lượng nitrobenzen thu được khi dùng 1,00 tấn benzen với hiệu suất 78%.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH xảy ra, tính toán khối lượng nitrobenzen theo khối lượng phản ứng của benzen.

       C6H6 + HNO3 đặc \(\xrightarrow{{{H_2}S{O_{4\,}}đặc}}\) C6H5NO2 + H2O

\(\% H = \frac{{luong\,pu}}{{luong\,bd}}.100\% \)

=> mbenzen pư =?

=> mnitrobenzen =?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Vì %H =78% => Khối lượng C6H6 tham gia phản ứng là:

\({m_{{C_6}{H_6}pu}} = \frac{{78\% }}{{100\% }} = 0,78\,(tan)\) 

             C6H6 + HNO3 đặc \(\xrightarrow{{{H_2}S{O_{4\,}}đặc}}\) C6H5NO2 + H2O

Theo PT:     78 (gam)                                    123 (gam)

Hay              78 (tấn )                         →        123 (tấn)

Vậy theo ĐB:   0,78 (tấn)                     →       x (tấn)

=> \(x = \frac{{0,78.123}}{{78}} = 1,23\) (tấn)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close