Bài 10 trang 160 SGK Hóa học 11

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt...

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt 3 chất lỏng sau: toluen, benzen, stiren. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng dung dịch KMnO4

ở điều kiên thường stiren làm mất màu dd thuốc tím => nhận ra được stirren

Khi đun nóng thì toluen làm mất màu dd thuốc tím => nhận ra toluen

Còn lại là benzen

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Cho 3 chất lỏng tác dụng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường, chất nào làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường là stiren.

- Với 2 hỗn hợp phản ứng còn lại ta đem đun nóng, chất nào làm mất màu dung dịch KMnO4(nóng) thì là toluen, còn lại là benzen.

 

Loigiahay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close