Bài 7 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số nguyên x, biết :

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết :
            \(x - \left( {32 - 9} \right) = 5 - \left( {34 - 9} \right).\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & x - \left( {32 - 9} \right) = 5 - \left( {34 - 9} \right)  \cr  & x - 23 = 5 - 25  \cr  & x - 23 =  - 20  \cr  & x =  - 20 + 23  \cr  & x = 3 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close