Bài 8 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho ba số nguyên 7; x; -12. Tìm x trong mỗi trường hợp sau :

Quảng cáo

Đề bài

Cho ba số nguyên \(7;x; - 12\). Tìm x trong mỗi trường hợp sau :

a) Tổng của ba số đã cho bằng -25.

b) Tổng giá trị tuyệt đối của ba số đã cho bằng 20.

Lời giải chi tiết

a) Theo đề bài ta có:

\(7 + x + (-12) = -25\)

            \(x - 5 = -25\)

                  \(x = -25 + 5\)

                  \(x = -20\)

b) Theo đề bài ta có:

\(\eqalign{  & \left| 7 \right| + \left| x \right| + \left| { - 12} \right| = 20  \cr  & 7 + \left| x \right| + 12 = 20  \cr  & \left| x \right| + 19 = 20  \cr  & \left| x \right| = 20 - 19 \cr&|x|= 1 \cr} \)

\(\Rightarrow x = 1\) hoặc \(x = -1\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close