Bài 11 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số nguyên x, cho biết :

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số nguyên x, cho biết :
      \( - 1 \le \left| {x + 3} \right| \le 1.\)

Lời giải chi tiết

\( - 1 \le \left| {x + 3} \right| \le 1.\) Vì \(a \in Z \Rightarrow \left| a \right| \in N.\) Nên \(\left| {x + 3} \right| \in N\)

Do đó: \(\left| {x + 3} \right| = 0\) hoặc \(\left| {x + 3} \right| = 1\)

\( \Rightarrow  x + 3 = 0\) hoặc \(x + 3 =  1\) hoặc \(x + 3 = -1\)

\( \Rightarrow x = 0 – 3\) hoặc \(x = 1 – 3\) hoặc \(x = -1 - 3\)

\( \Rightarrow x = -3\) hoặc \(x = -2\) hoặc \(x = -4\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close