Bài 9 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính nhanh :

Quảng cáo

Đề bài

Tính nhanh :

\(\eqalign{  & a)\;2014 + \left( {2016 - 2030} \right)  \cr  & b)\left( {26 - 512} \right) - \left( {226 - 712} \right). \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\;2014 + \left( {2016 - 2030} \right)\cr& = (2014 + 2016) - 2030 \cr&= 4030 - 2030 = 2000  \cr  & b)\left( {26 - 512} \right) - \left( {226 - 712} \right)\cr& = 26 - 226 - 512 + 712 \cr&=  - 200 + 200 = 0 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close