Bài 7 SGK trang 140 hoá học 12 nâng cao

Điện phân hoàn toàn 33,3 gam muối clorua nóng chảy của một kim loại nhóm IIA, người ta thu được 6,72 lít khí clo (đktc).

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Điện phân hoàn toàn \(33,3\) gam muối clorua nóng chảy của một kim loại nhóm \(IIA\), người ta thu được \(6,72\) lít khí clo (đktc).

Hãy xác định tên của muối clorua kim loại.

Lời giải chi tiết

Giả sử kim loại cần tìm là \(R\)

\(RC{l_2}\buildrel {dpnc} \over
\longrightarrow R + C{l_2} \uparrow \)

 \(0,3\)       \( \leftarrow\)            \( 0,3 = {{6,72} \over {22,4}}\)

Ta có : \((M_R+71).0,3=33,3 \Rightarrow \) \(M_R=40\; (Ca)\)

Vậy muối clorua đó là: \(CaC{l_2}\) (canxi clorua).

loigiaihay.com

Quảng cáo
close