Bài 3 SGK trang 140 hoá học 12 nâng cao

Từ hợp chất sau, hãy lựa chọn những phương pháp thích hợp để điều chế kim loại tương ứng. Trình bày các phương pháp đó.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Từ hợp chất sau: \(Cu{\left( {OH} \right)_2},NaCl,Fe{S_2},\) hãy lựa chọn những phương pháp thích hợp để điều chế kim loại tương ứng. Trình bày các phương pháp đó.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Phương pháp nhiệt luyện: \(Cu{\left( {OH} \right)_2} \to CuO \to Cu\)

\(\eqalign{
& Cu{\left( {OH} \right)_2}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow CuO + {H_2}O \cr 
& CuO + CO\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow Cu + C{O_2} \cr} \)

Phương pháp điện phân nóng chảy: 

\(2NaCl\buildrel {dpnc} \over
\longrightarrow 2Na + C{l_2}\)

Phương pháp nhiệt luyện: \(Fe{S_2} \to F{e_2}{O_3} \to Fe.\)

\(4Fe{S_2} +11{O_2}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow2 F{e_2}{O_3} + 8S{O_2}\)

\(F{e_2}{O_3} + 3CO\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow 2Fe + 3C{O_2}\)

loigiaihay.com

Quảng cáo
close